Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών  του ΑΠΘ,

με θητεία έως 31-12-2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 10-01-2023 έως και τις 25-01-2023 και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ece.auth.gr από τον Ιδρυματικό Λογαριασμό του υποψηφίου.

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών: 21-02-2023 από 09:00 έως 16:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος