Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τριετή θητεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος