Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής (ΟΔΕ) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με θητεία έως 31-12-2023.

ΣΗΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΔΕ)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος