ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην Ορκωμοσία της 26ης Απριλίου 2023, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Κατάθεση αίτηση ορκωμοσίας μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

*Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί είτε χειρόγραφα είτε ψηφιακά.

Προθεσμία: Παρασκευή 3 έως Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

2) Κατάθεση δικαιολογητικών μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

Προθεσμία: Πέμπτη 23 Μαρτίου έως Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη απ’ τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και απ’ τον/την φοιτητή/-τρια περί μη οφειλής βιβλίων (email Βιβλιοθήκης library@ece.auth.gr)
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη απ’ τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής και απ’ τον φοιτητή περί μη οφειλής βιβλίων, υλικών κ.λπ. (Κάτω απ’ την υπογραφή να υπάρχει και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα)
  • Παράδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς της
  • Πιστοποιητικό Διαγραφής απ’ τις Φοιτητικές Εστίες (εάν διαμένατε εκεί)

*Σε περίπτωση που η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει λήξει (ν+2 χρόνια), αρκεί η αποστολή μιας φωτογραφίας της.

3) Ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας μέσω του https://students.auth.gr/ (Οδηγίες: https://it.auth.gr/manuals/aitisi-orkomosias/)  

Προθεσμία: Πέμπτη 23 Μαρτίου έως Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

*Οι αιτήσεις στο https://students.auth.gr/ θα γίνουν αφού περαστούν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στην πλατφόρμα και έχει κατατεθεί το πρακτικό διπλωματικής στη Γραμματεία.

Η παρουσίαση και κατάθεση των πρακτικών της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να ορκιστείτε, ενώ έχετε κάνει αίτηση ορκωμοσίας, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

02/03/2023