Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 8 (τηλεδιασκέψεων) στον πρώτο όροφο της τρίτης πτέρυγας του κεντρικού κτιρίου (κτίριο εδρών) της Πολυτεχνικής Σχολής, η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Ακύλα Φωτιάδη με τίτλο: 

«Εκτίμηση δικτύου συνδεσιμότητας πολύπλοκων συστημάτων από χρονοσειρές υψηλής διάστασης» 

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και από απόσταση μέσω zoom στη διεύθυνση:

https://authgr.zoom.us/j/92369436927?pwd=T1RxYlZFV0xxU3RkWTJCUHd2amZQQT09

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος