Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το βραβείο Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists 2023, έναν θεσμό του περιοδικού Science, σε συνεργασία με την Αμερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήμης (AAAS), και το SciLifeLab (εθνικό κέντρο ερευνών της Σουηδίας για τις μοριακές βιοεπιστήμες σε σύμπραξη 4 σουηδικών πανεπιστημίων), με στόχο την επιβράβευση της αριστείας σε νέους/-ες ερευνητές και ερευνήτριες παγκοσμίως, στους τομείς της Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, των Προσεγγίσων στην Γονιδιωματική, την Πρωτεϊνωματική και τη Συστημική Βιολογία, συμπεριλαμβανομένης της Υπολογιστικής, της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος, και της Μοριακής Ιατρικής.
 

Το βραβείο απευθύνεται σε όσους και όσες έχουν καταστεί διδάκτορες/διδακτόρισσες στους ανωτέρω τομείς την περίοδο μεταξύ 1/1/2021 και 31/12/2022. Το βραβείο απονέμει -ανά κατηγορία- χρηματικό έπαθλο, δημοσίευση στο περιοδικό Science και συμμετοχή σε εβδομάδα εκδηλώσεων και τελετή απονομής, μετά συνοδού, κατά την οποία οι νικητές/-τριες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους και την ευκαιρία να συναναστραφούν με κορυφαίους/-ες επιστήμονες και να δημιουργήσουν επαφές υποστηρικτικές για τη σταδιοδρομία τους.

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15 Ιουλίου 2023.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος