Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της.

Αφορά ενημέρωση εκ μέρους του Κινεζικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, για δυνατότητα σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 , προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο Beihang University.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το συνημμένο αρχείο και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που παρατίθεται παρακάτω.

Οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και θα πρέπει να καλύψουν εξ ιδίων το κόστος οδοιπορικών εξόδων, διαμονής στην φοιτητική εστία (~85 €/μήνα), διατροφής (~ 4 €/ημέρα) και ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 31 Μαḯου 2023, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (e-mail: internat-rel@auth.gr ).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί βάσει αλγορίθμου στην επιλογή των 2 πλέον αρίστων φοιτητών και θα προωθήσει κατόπιν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο Πανεπιστήμιο του Beihang.

Για όποιες τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Τηλ. : 2310 995307 (εργάσιμες ημέρες, 8:30 – 14:30)

beihang-university-fact-sheet-2023-2024

aitisi_gr-3

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος