Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος