Σας ενημερώνουμε ότι οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα παραμείνουν κλειστές

από 31-07-2023 έως και 18-08-2023.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος