Κατά τα οριζόμενα της με αριθμό 71894/Ζ1/29-6-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα από την Παρασκευή 30 Ιουνίου έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023.

 Σε περίπτωση που τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητούνται μέσω της ως άνω εφαρμογής δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 με τους εξής τρόπους:

α) Είτε ηλεκτρονικά (από το e-mail που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος.

β) Είτε έντυπα και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με τα επισυναπτόμενα έντυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

γ) Είτε έντυπα, διά ζώσης, στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος