Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση στο μάθημα ‘‘Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων’’ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/09 και ώρα 09:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος