Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών, τη σχετική αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι καθώς και την υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος