Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΑΛΛ_2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΛΛ-erasmus-2023-24

Από τη Γραμματεία του Τμήματος