Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, σε φοιτητές/ήτριες  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΓΕΡΜ-UNIS

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ A1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΡΩΣΙΚΑ Α1

ΡΩΣΙΚΑ Α2

Από τη Γραμματεία του Τμήματος