Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος