Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των ρομποτικών συστημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Αυτοματισμού

(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

 • Δημιουργία ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Προγραμματισμός ρομποτικών βραχιόνων και PLC
 • Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
 • Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων
 • Έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας των συστημάτων
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη τεχνική ομάδα για την δημιουργία βέλτιστου αποτελέσματος

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Αυτοματισμού ή παρεμφερές
 • Δύο (2) – τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε έργα αυτοματισμού ιδανικά
 • Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος EPlan και PLC Siemens
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία, ολοκληρωμένων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και κανονισμούς machine safety θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση αγγλικών

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000VfZKAUA3&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

 Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.