Μια ακόμη επιτυχία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. έρχεται από την ερευνητική ομάδα του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Γιώργου Πάγκαλου, επιστημονικά υπεύθυνου του ερευνητικού έργου e-CODEX.  Πριν λίγες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και προώθησε ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την απόφασή της να γίνουν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου e-CODEX η βάση στην οποία θα στηρίζεται αποκλειστικά από εδώ και πέρα η διασυνοριακή Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη (e-CODEX Regulation – COM(2020) 712 final, Brussels, 2.12.2020).

Αυτό σημαίνει ότι το πρωτοποριακό αυτό σύστημα πληροφορικής, που έχει ως στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη απονομή της δικαιοσύνης στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα βασικά τμήματα του οποίου ανέπτυξε το ΑΠΘ (στο οποίο γίνεται επίσης σήμερα και ο τεχνικός έλεγχος καταλληλόλητας για ολόκληρη την Ευρώπη), θα αποτελεί υποχρεωτικά τη βάση για την αυτοματοποιημένη εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν πάνω από μια χώρες. Καθώς επίσης και ότι τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να εναρμονιστούν με αυτό.  Είναι ακόμα σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να της μεταφερθεί άμεσα το σύστημα e-CODEX για να συνεχίσει να το λειτουργεί και να το υποστηρίζει παραγωγικά η ίδια (με έδρα τον κοινοτικό φορέα EU-Lisa).

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που τα ερευνητικά αποτελέσματα της ίδιας ερευνητικής ομάδας υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άμεση και παραγωγική χρήση από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη αφορούσε τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου epSOS, στο χώρο της διασυνοριακής Ηλεκτρονικής Υγείας και πιο συγκεκριμένα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (που εφαρμόστηκε μάλιστα, υπό την άμεση καθοδήγηση της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ, με μεγάλη επιτυχία πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα, και αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εφαρμογή πληροφορικής της χώρας μας).

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής

Καθηγητής