ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το φοιτητικό παράρτημα της IEEE του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  που απαρτίζεται και από φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έλαβε το IEEE Regional Exemplary Student Branch Award που παρέχει δημόσια αναγνώριση των υποδειγματικών δράσεων ενός φοιτητικού παραρτήματος του IEEE. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε εκείνα τα Φοιτητικά Παραρτήματα για τα οποία διαπιστώνεται ότι λειτουργούν με τρόπο συνεπή με τους στόχους του IEEE, ο βασικός από τους οποίους είναι η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της αριστείας προς όφελος της ανθρωπότητας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος