Συγχαρητήρια επιστολή του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής για τον Καθηγητή κ. Γ. Καραγιαννίδη.


Για άλλη μία χρονιά, 8η κατά σειρά, το όνομα του συναδέλφου μας Γιώργου Καραγιαννίδη, καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής μας, κοσμεί την λίστα των Web of Science Highly Cited Researchers που συντάσσεται από τον Οργανισμό Clarivate Analytics (πρώην Thompson Reuters).
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται: 

  • από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI) 2011-2021, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 179.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με τον μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος,
  • από το κατά πόσον το σύνολο των ετεροαναφορών σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με τον μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Ο Γιώργος Καραγιαννίδης είναι ο μοναδικός καθηγητής που εκπροσωπεί το ΑΠΘ. Έχει 578 δημοσιεύσεις με 18,155 ετεροαναφορές. 
Τα θερμά μου συγχαρητήρια Γιώργο! Κάνεις υπερήφανο το Τμήμα σου και υπερήφανη την Πολυτεχνική Σχολή!
 

Καθηγητής Κύρος Υάκινθος
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

——————————————————————    

Από τη Γραμματεία του Τμήματος