Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Innovative Technologies for Inspecting Carbodies and for Development of Running Gear» – «Gearbodies» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε το link   https://www.certh.gr/A3E4287B.el.aspx

Από τη Γραμματεία του Τμήματος