ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία για μόνιμη εργασία από την αρτοβιομηχανία ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ SELECT (www.selectbakery.gr)  με έδρα στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.

Αποστολή Βιογραφικών την ηλεκτρονική διεύθυνση : info@selectbakery.gr.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος