Η εταιρεία EUROLAMP, με δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων φωτισμού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και έδρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Η θέση αφορά εργασία στο Εμπορικό Τμήμα της εταιρείας και συγκεκριμένα στη κατηγορία των φωτοβολταϊκών.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Συλλογή τεχνικών προδιαγραφών & πιστοποιητικών και ενημέρωση της βάσης δεδομένων
 • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη δημιουργία οικονομικών προσφορών
 • Ενημέρωση πελατών και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εξοικείωση με ERP προγράμματα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και κάτοχος Ι.Χ.

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
 • Εργασία σε δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Από τη Γραμματεία του Τμήματος