Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining AE σε συνεργασία με τη νεοσύστατη εταιρεία iCert ΑΕ δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων φυσικών προσώπων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες: www.eurotraining.gr και www.icert.gr . Για την στελέχωση της κεντρικής Δομής της Αθήνας:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

  • Εμπειρία σε σχήματα πιστοποίησης προσώπων (κατά ISO 17024)
  • Γνώσεις σε θέματα ποιότητας/πιστοποίησης/ πρότυπα ISO
  • Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με ενεργές Διακηρύξεις ή Προσκλήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Minimum 2ετής εμπειρία στο χώρο της Πιστοποίησης
  • απόφοιτος ΑΕΙ με επιθυμητό Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο
  • διοικητικές ικανότητες
  • οικονομικές γνώσεις
  • άριστη γνώση ΤΠΕ, office 365, Excel
  • επιθυμητή γνώση δράσεων ΕΚΤ
  • άριστη γνώση αγγλικών

 

Η σχέση εργασίας θα είναι μισθωτή πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου στην κεντρική δομή της Αθήνας.

Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο hr@eurotraining.gr με θέμα: «Σύμβουλος Πιστοποίησης»