Το ΤΗΜΜΥ στεγάζεται στα κτίρια Γ, Δ και Ε της Πολυτεχνικής Σχολής, επί των οδών Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας αιθουσών των Τοπογράφων.