Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

e-mail: pstriant(at)ece.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310-994379

Λάζαρος Σιμιτσής

e-mail: simitsis(at)eng.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310-996310