Διάγραμμα-Κρουσμάτων-2022-04-27

 

Διάγραμμα-Κρουσμάτων-2021-12-31

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΜΜΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COVID (2022-01-10)

ΟΔΗΓΙΕΣ EDUPASS

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19

 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Α1-Α8

ΚΑΤΟΨΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΣ

 

Τοπικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Παυλίδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. +30 2310 996233

Email: vpavlid@ece.auth.gr

 

Αναπληρωτής Τοπικός Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Δημουλιάς

Καθηγητής

Τηλ. +30 2310 995960

Email: chdimoul@auth.gr