Το περιβάλλον eLearning, υπηρεσία που υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) και την Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Ιδρύματος, φιλοξενεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του ΠΠΣ του ΤΗΜΜΥ και εξασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ φοιτητών-διδασκόντων.

Η υπηρεσία Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων ΑΠΘ eLearning (https://elearning.auth.gr) φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Παρέχει μια πληθώρα ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση της διδακτικής διαδικασίας και εμπειρίας τόσο του εκπαιδευτή όσο και του εκπαιδευόμενου.