Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) έχει προχωρήσει σε ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών προς τους φοιτητές και το προσωπικό του προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του.

Πέραν του εξοπλισμού ΗΥ γραφείων και εργαστηρίων, το τμήμα διαθέτει 2 κοινόχρηστες νησίδες υπολογιστικών συστημάτων και παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο από μεγάλο μέρος των χώρων του.

Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες έχουν όλοι οι φοιτητές από το πρώτο έτος σπουδών τους. Μέσω του ατομικού λογαριασμού χρήστη παρέχονται δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω Dialup (χρήση περιοχικού αριθμού πρόσβασης – ΠΕΑΚ ) και ελεύθερη πρόσβαση μέσω τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης από τους εσωτερικούς χώρους του τμήματος αλλά και από τους ιδιωτικούς χώρους εργασίας των φοιτητών μέσω του ασύρματου κόμβου του ΤΗΜΜΥ που αποτελεί μέρος του Ασύρματου Δικτύου Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνη για τις κοινόχρηστες υποδομές τηλεματικής είναι η Επιτροπή Τηλεματικής του ΤΗΜΜΥ.