Υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες διαδικτύου του τμήματος είναι η Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου και Υπολογιστών ΤΗΜΜΥ:


Υπεύθυνος Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων: Μαμαλάκης Γεώργιος

Βοηθοί διαχειριστές: Σωτηρόπουλος Αναστάσιος, Ευστρατίου Παναγιώτης, Δημητρίου Αντώνης, Σιμιτσής Λάζαρος

E-mail:  support(at)eng.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310 996310, 2310 994379