Η παροχή ασύρματης πρόσβασης στην Πολυτεχνική Σχολή και σε χώρους του Α.Π.Θ. αποτελεί προτεραιότητα της ομάδας διαχείρισης δικτύου του ΤΗΜΜΥ. Η ασφάλεια του δικτύου βασίζεται στη χρήση ανεπτυγμένων πρωτοκόλλων ασφάλειας προκειμένου να είναι διασφαλισμένη η ασύρματη επικοινωνία του κάθε χρήστη από και προς το δίκτυο. Το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ασφάλειας είναι το 802.1x (με χρήση WPA PEAP-128bit encryption). Η ονομαστική ταχύτητα των προσφερόμενων συνδέσεων είναι 2-108 Mbps ενώ η πρόσβαση παρέχεται σε όλους σχεδόν τους χώρους εδνιαφέροντος της Πολυτεχνικής Σχολής αλλά και σε κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΑΠΘ.

Ομάδες χρηστών που απευθύνεται

Η υποδομή απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Α.Π.Θ. που διαθέτουν προσωπικές συσκευές με ενσωματωμένες δυνατότητες Wifi (802.11 a/b/g), συμβατές με το πρότυπο 802.1x, σε επισκέπτες που ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο «eduroam», καθώς επίσης και σε επισκέπτες, οι οποίοι δικαιούνται πρόσβαση σε έκτακτες περιπτώσεις (επισκέπτες ερευνητές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε συνέδρια ή ημερίδες εντός του πανεπιστημίου κτλ.).

Απόκτηση δυνατότητας πρόσβασης

Το προσωπικό και οι φοιτητές του Α.Π.Θ. που ήδη διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στους διακομιστές Egnatia και Vergina έχουν αυτομάτως τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία (username και password). Οι επισκέπτες, τα μέλη του Α.Π.Θ. αλλά και όλοι οι χρήστες που προέρχονται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που είναι μέλη της διεθνούς υποδομής πρόσβασης EduRoam (http://www.eduroam.org) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους τους.

Το προσωπικό και οι φοιτητές που διαθέτουν λογαριασμό στο «auth», της μορφής  «username(at)auth.gr» ή  «username(at)department.auth.gr» πρέπει να επισκεφτούν τον σύνδεσμο «https://accounts.auth.gr/» και να ενεργοποιήσουν την «Ενεργοποίηση πρόσβασης μέσω ασύρματου δικτύου» στην υποκατηγορία «Ασύρματα Δίκτυα» της κατηγορίας «Απομακρυσμένη Πρόσβαση». Εξαίρεση αποτελούν οι χρήστες με λογαριασμό της μορφής

 «username(at)ee.auth.gr»,  «username(at)eng.auth.gr»

Χρήστες της Πολυτεχνικής Σχολής που δεν ανήκουν στις παραπάνω ομάδες, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου του ΤΗΜΜΥ, ώστε να εξεταστεί η ιδιότητά τους και να τους παραχωρηθεί πρόσβαση επισκέπτη (guest).

Για οδηγίες πρόσβασης επιλέξτε εδώ.

Χώροι κάλυψης

Η παρούσα σελίδα θα ανανεώνεται αναφέροντας τους χώρους ασύρματης ραδιοπρόσβασης αναλυτικά.

Οι χώροι ραδιοπρόσβασης στην παρούσα φάση συνοψίζονται στα ακόλουθα 2 σχήματα:

         Πολυτεχνική Σχολή

RTEmagicC_Coverage_Map.png

         Υπόλοιπη Πανεπιστημιούπολη

RTEmagicC_Coverage_Map_Exterior.png