Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών υπήρξε πρωτοπόρο στην εισαγωγή της ασύρματης δικτύωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι σχετικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  1. τη συμμετοχή στο Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης με την εγκατάσταση και διαχείριση σχετικού κόμβου και
  2. τη σχεδίαση, εγκατάσταση και διαχείριση του Ασύρματου Δικτύου του Α.Π.Θ.

1. Συμμετοχή στο Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης

Οι ασύρματες υποδομές διαδικτυακών υπηρεσιών ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2004 ως πειραματική προσπάθεια μιας ομάδας εθελοντών φοιτητών του τμήματος. Αρχικός στόχος του εγχειρήματος ήταν η συμμετοχή στη γενικότερη υποδομή του Ασύρματου κοινοτικού Δίκτυου Θεσσαλονίκηςκαι η δημιουργία ενός ασύρματου κόμβου για την ανάπτυξη αυτού. Η ανάπτυξη και υποστήριξη του εγχειρήματος έγινε στα πλαίσια των εργαστηρίων των μαθημάτων Δίκτυα Ι και ΙΙ του 7ου και 8ου εξαμήνου σπουδών αντίστοιχα, ενώ επιβλέπων και υπεύθυνος του project ήταν ο κ. Μητράκος Δημήτριος, αναπληρωτής καθηγητής του τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών.

2. Σχεδίαση, εγκατάσταση και διαχείριση του Ασύρματου Δικτύου του Α.Π.Θ.

Η 1η φάση σχεδίασης και εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου του ΤΗΜΜΥ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Δεκέμβριο του 2007. Υπήρξε αποτέλεσμα της συνεργασίας της ομάδας διαχείρισης δικτύου του ΤΗΜΜΥ, που απαρτίζεται από εργαζόμενους του Τμήματος και της ομάδας ασύρματων υποδομών του ΤΗΜΜΥ που απαρτιζόταν από προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Στην πιλοτική αυτή φάση εγκαταστάθηκαν 14 σταθμοί πρόσβασης τεχνολογίας IEEE 802.11 a/b/g στους χώρους του ΤΗΜΜΥ και σε κοινόχρηστους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής (αμφιθέατρα). Η επιτυχία του εγχειρήματος επιβεβαιώθηκε από την απήχιση που είχε στους φοιτητές, όπως αυτή απεικονίζεται στα στατιστικά χρήσης του. Το πιλοτικό αυτό έργο έδρασε ως οδηγός για τα υπόλοιπα τμήματα του Α.Π.Θ., τα οποία σταδιακά εμπιστεύθηκαν το ΤΗΜΜΥ για τη σχεδιάση και εγκατάσταση αντίστοιχων υποδομών στους χώρους τους, με σκοπό την δημιουργία ενός εννιαίου δικτύου ασύρματης πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη.

Τις επόμενες φάσεις σχεδίασης και εγκατάστασης ανέλαβε αποκλειστικά η ομάδα διαχείρισης δικτύου του ΤΗΜΜΥ. Εγκαταστάθηκαν σταθμοί πρόσβασης σχεδόν στο σύνολο των εσωτερικών χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής, σε όλους τους κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους του Α.Π.Θ και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Το ασύρματο δίκτυο του Α.Π.Θ., στη φάση αυτή περιελάμβανε περισσότερους από 55 σταθμούς ραδιοπρόσβασης, εξασφαλίζοντας ρυθμό εξυπηρέτησης 108Mbps σε κάθε σταθμό.

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε ασύρματο δίκτυο και δίκτυο κορμού (οπτικής ίνας) στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας.

Πρόσφατα (τέλη του 2011) παραδόθηκε το ασύρματο δίκτυο που εξυπηρετεί του φοιτητές των Φοιτητικών Εστιών Α’, Β’ και Γ’ Θεσσαλονίκης, που αριθμεί περισσότερους από 70 σταθμούς πρόσβασης.

Η διαχείριση του ασύρματου δικτύου πλέον πραγματοποιείται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Α.Π.Θ., με εξαίρεση τους 14 σταθμούς που περιλαμβάνονταν στην αρχική φάση εγκατάστασης και διαχειρίζονται από την ομάδα διαχείρισης δικτύου του ΤΗΜΜΥ.

Τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Δικτύου ΤΗΜΜΥ που είναι υπεύθυνα για το ασύρματο δίκτυο είναι οι:

Δρ. Αντώνης Δημητρίου (υπεύθυνος σχεδίασης του δικτύου και επίβλεψης της αρχικής εγκατάστασης)

+302310994370

antodimi(at)auth.gr

κος Γιώργος Μαμαλάκης (υπεύθυνος διαχείρισης και αρχικής ρύθμισης ενεργού εξοπλισμού δικτύου)

+302310994379

mamalos(at)eng.auth.gr

κος Νότης Ευστρατείου (υπεύθυνος διαχείρισης και αρχικής ρύθμισης ενεργού εξοπλισμού δικτύου)

+302310994370

slasher(at)ee.auth.gr

κος Αναστάσιος Σωτηρόπουλος (υπεύθυνος διαχείρισης διαδικασιών ταυτοποίησης του ασύρματου δικτύου)

+302310996203

tasos(at)eng.auth.gr