Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (γνωστικό αντικείμενο, σπουδές)
Αντωνόπουλος Χρήστος

(Καθηγητής)

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο. Τεχνικές Αριθμητικής Ανάλυσης

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1981

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1990

Γιούλτσης Τραϊανός

(Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, μετάδοση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, AΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1992

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 1998

Κανταρτζής Νικόλαος

(Καθηγητής)

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ, 1994

Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, ΤΗΜΜΥ, 1999

Καραγιαννίδης Γεώργιος

(Καθηγητής)

Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1987

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1999

Κριεζής Εμμανουήλ

(Καθηγητής)

Μικροκυματικές και Οπτικές Επικοινωνίες

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, AΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1991

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 1996

Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη

(Καθηγήτρια)

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1979

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1988

Ρέκανος Ιωάννης

(Καθηγητής)

Κυματική Διάδοση

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1993

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 1998

Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος

(Καθηγητής)

Επεξεργασία Διακριτού Σήματος

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1989

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 1997

Ατρέας Νικόλαος

(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Αρμονική Ανάλυση

Πτυχίο Μαθηματικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1993

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, 1999

Γκανούλης Νικόλαος

(Επίκουρος Καθηγητής)

Θεωρητική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων

Πτυχίο Φυσικής, BA University of Oxford 1978
Διδακτορικό DPhil in Theoretical Physics, University of Oxford 1982
Χατζηδιαμαντής Νέστωρ

(Επίκουρος Καθηγητής)

Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 2005,

MSc in Communications Networks and Software, Univ. of Surrey, UK, 2006,

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 2012

 

Γραμματεία Τομέα Τηλεπικοινωνιών