Μέλη της επιτροπής φοιτητικών ζητημάτων:

 

Δουλγέρη Ζωή, Καθηγήτρια, τηλ 2310 996364 doulgeri@ece.auth.gr

Aλεξιάδης Μηνάς, Επ. Καθηγητής, τηλ. 2310 994239 minalex@ece.auth.gr

Ανδρέου Γεώργιος, Επ. Καθηγητής, τηλ. 2310 996118 gandreou@auth.gr

Κεχαγιάς Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής, τηλ. 2310 995944 kehagiat@auth.gr

Παπαλάμπρου Κωνσταντίνος, Λέκτορας, τηλ. 2310 996263 papalamprou@ece.auth.gr

Παυλίδης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής, τηλ. 2310 996233, vpavlid@ece.auth.gr