Μέλη της επιτροπής φοιτητικών ζητημάτων:

 

Αλεξιάδης Μηνάς, Επ. Καθηγητής, τηλ. 2310 994239  minalex@ece.auth.gr

Ατρέας Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, τηλ. 2310 995953       natreas@ece.auth.gr

Γκανούλης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής,  τηλ. 2310  995977   ganoulis@ece.auth.gr

Παπαλάμπρου Κωνσταντίνος, Λέκτορας, τηλ. 2310 996263  papalamprou@ece.auth.gr

Καδή Στυλιανή, Λέκτορας , τηλ. 2310 996368   skadi@ece.auth.gr

Μητράκος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής, τηλ. 2310 996373  dimitris.mitrakos@otenet.gr

Τσοβίλης Θωμάς, Επ. Καθηγητής , τηλ. 2310 995859  tsovilis@ece.auth.gr