Ανακοίνωση για τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:
να έχουν ήδη επιλεγεί για χορήγηση κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο
εξωτερικό,
να έχουν τύχει βαθμού «άριστα» στο πτυχίο τους (8.50 και πάνω),
να διαθέτουν οικονομική αδυναμία (στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος