Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (γνωστικό αντικείμενο, σπουδές)

Δουλγέρη Ζωή
(Καθηγήτρια) Ρομποτική-Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1980,
MSc in Control Eng., Imperial College, London, UK, 1982,
MSc in Social and Economic Studies Dept.,Imperial College, London, UK, 1983,
PhD in Mechanical Eng., Imperial College, London, UK, 1987.
Θεοχάρης Ιωάννης
(Καθηγητής) Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
Δίπλ. Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1980
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1985.
Κουγιουμτζής Δημήτρης
(Καθηγητής) Υπολογιστική Στατιστική – Χρονοσειρές
Πτυχίο στα Μαθηματικά, ΑΠΘ, 1987,
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Όσλο, 1991,
Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Όσλο, 1997.
Μήτκας Περικλής
(Καθηγητής) Δομές και Βάσεις Δεδομένων
Δίπλ. Hλεκτρολόγου Mηχ., AΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1985,
MSc in Computer Eng., SYRACUSE Univ., New York, USA, 1987,
PhD in Computer Eng., SYRACUSE Univ., New York, USA, 1990.
Ντελόπουλος Αναστάσιος
(Καθηγητής) Συστήματα Πολυμέσων
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ, Αθήνα, 1987
MSc in Electrical Engineering, University of Virginia, Charlottesville, USA, 1990
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, Αθήνα, 1993
Παπαευσταθίου Ιωάννης
(Καθηγητής)  Σχεδίαση Υλικού Υπολογιστικών Συστημάτων
Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1995
MSc in Computer Science, Harvard University, USA, 1997
PhD in Computer Science, Cambridge University, Fitzwilliam College, UK, 2000
Πιτσούλης Λεωνίδας
(Καθηγητής) Υπολογιστική Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 PhD Department of Industrial Engineering, University of Florida, 1998

Ροβιθάκης Γεώργιος
(Καθηγητής) Προσαρμοστικός Έλεγχος

Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1990
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά,1994
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά,1995

Συμεωνίδης Ανδρέας
(Καθηγητής) Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού και Μηχ/κού Υπολογιστών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1999
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2004
Χατζόπουλος Αλκιβιάδης
(Καθηγητής) Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
Πτυχίο Φυσικού, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1980,
Μεταπτυχιακό Δίπλ. Ηλεκτρονικής Φυσικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη , 1983,
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1989.

Κεχαγιάς Αθανάσιος
(Αναπληρωτής Καθηγητής)  Εφαρμοσμένα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Έμφαση στις Στοχαστικές Ανελίξεις και στα Ασαφή Σύνολα

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1984,
Μεταπτυχιακό Δίπλ. σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Lehigh University, Pensylvania, USA, 1986,
Διδακτορικό Δίπλ., σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Brown University, Rhode Island, USA, 1991.

Mητράκος Δημήτριος
(Αναπληρωτής Καθηγητής) Δίκτυα και Τεχνικές Ενοποιημένων Ψηφιακών Επικοινωνιών
Δίπλ. Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1979,
MSc in Communications Eng., UMIST, UK, 1980,
DIC in Signal Processing, Imperial College, London, UK, 1981,
PhD in Electrical Eng., Imperial College, London, UK, 1983.
Παυλίδης Βασίλης 
(Αναπληρωτής Καθηγητής)  Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας (VLSI) και Εργαλεία Αυτοματοποίησης Σχεδίασης Συστημάτων VLSI
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ΔΠΘ, 2000
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΔΠΘ, 2002
Μεταπτυχιακό , Ρότσεστερ , ΗΠΑ, 2003
Διδακτορικό Δίπλωμα, Ρότσεστερ , ΗΠΑ, 2008
Πιτσιάνης Νικόλαος
(Αναπληρωτής Καθηγητής) Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων
Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., 1988
MSc in Computer Science, Cornell University, Ithaca N.Y., USA, 1994
PhD in Computer Science, Cornell University, Ithaca N.Y., USA, 1997
Παπαλάμπρου Κωνσταντίνος
(Επίκουρος Καθηγητής) Υπολογιστικά Διακριτά Μαθηματικά

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002,
MBA, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003,
MSc in Operational Research, London School of Economics (LSE), 2004,
PhD in Operational Research, London School of Economics (LSE), 2009.

Πετραντωνάκης Παναγιώτης 
(Επίκουρος Καθηγητής) Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2007
Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2011
Βοηθοί – Επιστημονικοί συνεργάτες
Καδή Χριστίνα
(Επιστημονικός συνεργάτης)
Πτυχίο Φυσικού, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1979,
Μεταπτυχιακό Δίπλ. Ηλεκτρονικής Φυσικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1982.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Κωνσταντινίδης Νικόλαος  
Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος  
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό  Προσωπικό
Γραμματεία Τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Τάκε Σιμόνα (ΕΤΕΠ)  2310-996221