Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το πρόγραμμα κάλυψης αιθουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19