Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το πρόγραμμα κάλυψης αιθουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το πρόγραμμα κάλυψης αιθουσών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18