Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17.

spring_schedule_2016-2017_v1-5