Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17.

Winter_Scedule_2016-2017_v2.1