Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και θερινό). Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. H φοίτηση στο Τμήμα Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διαρκεί 10 εξάμηνα (9 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Τα μαθήματα διακόπτονται (αρθρ.14, N.5343/32):

από την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) ως και την επομένη των Θεοφανίων (7 Ιανουαρίου) (15 ημέρες),

από την Πέμπτη της Τυροφάγου ως και την επομένη της Καθαράς Δευτέρας (6 ημέρες)
από τη Μεγάλη Δευτέρα ως και την Κυριακή του Θωμά (14 ημέρες).

Δε γίνονται μαθήματα στις παρακάτω γιορτές και επετείους:

του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)
την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου
την επέτειο του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου)
των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)
του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου)
την Εργατική Πρωτομαγιά (1 Μαΐου)
του Αγίου Πνεύματος

Το σύνολο των αργιών του ακαδημαϊκού έτους είναι 42 ημέρες.