Γραμματεία Τμήματος

Τηλέφωνα: 2310 99.6392, -6391, -6395

Fax: 2310 99.6292

e-mail:  info(at)ee.auth.gr

Διεύθυνση:

Εγνατία Οδός, Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.