Σας διαβιβάζουμε συνημμένο το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  αριθμ. πρωτ. Φ.5/181743/Β3/27.11.2013 που αφορά χορήγηση μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

reduced_ticket_date_extension