dokouzyannis_smallΟ Δρ. Δοκουζγιάννης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Wroclaw, Πολωνίας. ● Στη συνέχεια, απόκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. (με τιμητική διάκριση) επάνω στα Καινοτόμα Υπολογιστικά Συστήματα, από το Ινστιτούτο Τεχνικής Κυβερνητικής του ίδιου Τμήματος (1979). ●  Έπειτα (το 1991), το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπο-λογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με Επιβλέποντα Καθηγητή, τον κ. Ιωάννη Μ. Κοντολέοντα, σήμερα Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος ΗΜΜΥ).  ●  Από τον Απρίλη του 1996 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. 

 

 1. Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων :

Λογική Σχεδίαση (1ο εξάμηνο),

 • Ψηφιακά Συστήματα HW σε χαμηλά επίπεδα λογικής Ι (7ο εξάμηνο),
 • Ψηφιακά Συστήματα HW σε χαμηλά επίπεδα λογικής ΙΙ (8ο εξάμηνο),
 • Προγραμματιζόμενα Κυκλώματα FPGA-ASIC (8ο εξάμηνο),
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα VLSI-ASIC μεγάλης κλίμακας (9ο εξάμηνο).

Στο παρελθόν, δίδαξε τα μαθήματα : 

 • Ηλεκτρονική ΙΙ  και  ΙΙΙ  (5ο και 6ο εξάμηνο, αντίστοιχα),
 • Ανάλυση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με τον Η.Υ. (8ο εξάμηνο).
 • Αξιοπιστία Συστημάτων (9ο εξάμηνο),
 • Ψηφιακά Συστήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
 1. Διατέλεσε κριτής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως :
 1. IEEE Trans. on Reliability (12 χρόνια),
 2. IEEE Trans. on Consumer Electronics,
 3. IEEE Trans. on Industrial Electronics,
 4. IEEE Trans. on VLSI Systems,
 5. IET Circuits, Devices & Systems (πρώην IEE),
 6. ΙΕΤ Computer & Digital Techniques (πρώην IEE).
 1. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα :
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 5G (5ης γενιάς),
 • Συστήματα GPS/Galileo/GNSS, Cognitive Software Radio,
 • Δορυφορική TV, Προστασία  Ασφάλειας  Δεδομένων σε Δορυφορικά  Συστήματα  μαζικής  διανομής  περιεχομένων

    Audio-Video-Data,

 • Αρχιτεκτονικές HW-SW των Γρήγορων Μετασχηματισμών DSP (DCT/IDCT, FFT/IFFT, Wavelet DWT/IDWT), με εφαρμογές στις τεχνολογίες εικόνας/ήχου/ομιλίας,
 • Προσαρμοστικά Συστήματα DSP, Ψηφιακά Φίλτρα, Φίλτρα Kalman,
 • Γλώσσες HDL (VHDL, Verilog, SystemVerilog) και εργαλεία συ-σχεδίασης HW/SW συστημάτων FPGA-ASIC και VLSI-ASIC (Xilinx ISE, Xilinx Vivado, ALTERA Quartus, Cadence Encounter, Mentor Graphics Callibre DRC κ.α.),
 • Μέθοδοι σχεδίασης συστημάτων FPGA-ASIC και VLSI-ASIC (Static Timing Analysis (STA), Static Design Cons-traints, Mapping, Design Optimization, Power Optimization, SCAN Test Synthesis, Physical Implementation, Floor-planning, DRC, Placement, Clock Tree Synthesis, Routing, Rail-Analysis και IR-Drop Problem, Antenna problem κατά το Ion Implantation, Verification, Formal Equivalence Checking, Signoff STA with electromagnetic Crosstalk, Signoff Power Analysis, Automatic Test Pattern Generation (ATPG), κα),
 • Στατιστικές Αναλύσεις Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, υπολογισμός Yield και Αξιοπιστίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ( Τοπική και Ολική μεταβλητότητα, Άκρα Αναλύσεων LPVT, τρόποι ανάλυσης STA-BC-WC, Αναλύσεις Άκρων MC-MM, Εφαρμογές μεθόδων του Machine Learning), Αξιοπιστία Υπολογιστικών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικές Πλεονασμού NMR,
 • Αριθμητικά Κυκλώματα Υπολογιστών,
 • Αναδιατάξιμες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Διασύνδεση υπολογιστικών πυρήνων σε πολυ-πύρινους επεξεργαστές,
 • Ελεγκτές Συστήματος και Κατάστασης Επεξεργαστών / Πολυ-πύρινων επεξεργαστών. Μέθοδοι Σχεδίασης,
 • HW-SW Επιταχυντές υπολογισμών επεξεργαστών (processor’s accelerators),  
 • Μέθοδοι Σχεδίασης και Ελαχιστοποίησης Αρχιτεκτονικών μεγάλης Κλίμακας και επιπέδου RTL. Σύνθεση Υψηλού Επιπέδου, Συστολικοί Πίνακες Επεξεργαστών, μέθοδοι TLM, Διαχωρισμού Δειγματοχώρων, Σχεδίαση από Υψηλά Επίπεδα Αφαιρετικότητας, Τεχνικές Retiming, κλπ.,
 • Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας / ισχύος, σε επίπεδο συστήματος.
 1. Συνεργασία με Ιδρύματα του Εξωτερικού :

Α. Πολυτεχνείο EPFL– Λοζάνη Ελβετίας. Ετήσια Workshops με Εργαστήρια.

A.1. Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

 • IC design for robustness, 2003 ●  Low-noise analog IC design, 2004  ●  Transistor-level analog IC design, 2004,  2005, 2008 ● Low-voltage, low-power analog IC design, 2005, 2008 ● Analog and RF design in nanometer CMOS, 2008  ●  RF analog IC design, 2008  ●  Low-noise, low offset analog design, 2008  ●  Advanced Analog IC design, 2008.

A.2. RF και Τηλεπικοινωνίες 

 • Circuit design for wireless communications, 2003, ●  DSP architectures for communications, 2003  ●  RF IC design, 2004, 2005  ●  RF power amplifiers and transceivers, 2005, 2008  ●  PLLs and clock recovery, 2008  ●  Delta-sigma design, 2008  ●  High-speed converters for communications, 2008.

A.3. Ψηφιακά και Μικτά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

 • Advanced Digital IC design, 2003, 2004, 2008 ●  Practical Aspects in mixed-mode ICs, 2004  ●  High-speed data converters, 2005  ●  Design for hostile environment automotive and industrial, 2008.

A.4. Εργαλεία SW, Σύνθεση Επεξεργαστών, Αρχιτεκτονικές και Ανάλυση Ενέργειας / Ισχύος

 • LISATech, technology overview, 2003 ●  C-compiler for digital systems design, 2003  ●  System- Level power optimization, 2003  ●  Power analysis and Low-Power design, 2003  ●  IC power management, 2004, 2008,

A.5. Αριθμητικά Κυκλώματα Υπολογιστών 

 • Cryptographic Engineering, 2004, 2008.

Β.  Rutherford Appleton Laboratory, UK.  Workshops με Εργαστήρια.  

 • Analog IC design: Schematic entry and simulation, Nov 2010 ●  Analog IC design: Layout and Post Layout Verification, 2010  ●  Digital IC implementation, 2010, 2011  ●  Verification for Digital Designs, Dec. 2011  ●  FPGA design using Xilinx, 2010  ●  Embedded system design with Xilinx FPGA, 2010  ●  Partial Reconfiguration Flow with Xilinx FPGAs, 2011  ●  Design with ALTERA FPGA, 2011.

ΓΆλλα Ιδρύματα :

 • Architecture and Programming of Texas Instruments  C55x  DSP  Processors,  Strathclyde University, Glasgow, UK,  2003   ●  Xilinx Inc., Partial Reconfiguration with Xilinx FPGA, Amsterdam και Delft University, 2007,  ●  Design with Tanner-Tools,  Fraunhofer Institute, Erlangen, Γερμανία, 2010,  ●  MEMS + IC design,   Παρίσι, βιομηχανική ζώνη, 2010 ● MEMs ICs, σχεδίαση με το Intellisense SW (από Intellisense Βοστόνης), University of  Leuven-la-neuve, Βέλγιο, 2010  ● Cadence TLM flow, University of Tubingen, Γερμανία, 2011  ●  Advanced digital physical implementation flow, Διαπανεπιστημιακό Ινστιτούτο IMEC, Leuven, Βέλγιο, Feb. 2015.
 1. Άποψη για το Ερευνητικό Έργο :
 • Ο Δρ. Δοκουζγιάννης κατάγεται από οικογένεια μηχανικού πλεκτοβιομηχανίας, που έζησε σε μια εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (ραδιόφωνο, TV, τηλεπικοινωνίες). Στα 9 του χρόνια, o Δρ Δοκουζγιάννης κατασκεύασε το πρώτο του ραδιόφωνο με γαληνίτη, και ένα χρόνο αργότερα, ένα απλό ραδιόφωνο με τρανζίστορ. Στα 12 του, υπολόγισε και περιέλιξε έναν μετασχηματιστή και, στα 13 του, κατασκεύασε ένα τηλεφωνικό κέντρο 10 αριθμών (με ηλεκτρονόμους), από σχεδιάγραμμα της Ericson (το οποίο δεν λειτούργησε συνολικά). Στα χρόνια του λυκείου, διόρθωνε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, τεχνολογίας λυχνίας και τρανζίστορ. Μερικά χρόνια μετά, ως φοιτητής, έβγαλε τα έξοδα των σπουδών του από επισκευές τηλεοράσεων και μηχανισμών/μηχανών βιομηχανίας (στη Σίνδο, Ευκαρπία και Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπως και στη βιομηχανική ζώνη του Κιλκίς).

 

 • Ως φοιτητής, επηρεάστηκε από μερικούς από τους καθηγητές του, που είχαν το χάρισμα της προβλεψιμότητας και “προβολής στο μέλλον”, απέναντι στα τεχνολογικά και ερευνητικά αγαθά της εποχής τους. Ήταν δύο: ο Καθηγητής της Ηλεκτρονικής και ο Καθηγητής της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας.  ●  Ο πρώτος από τους δύο, το 1974, είχε πρωτοδεί την πρώτη οθόνη TV με κρυστάλλους LED, στη Διεθνή Έκθεση Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας στο Δυτικό Βερολίνο. Η οθόνη ήταν εκθεσιακή και πανάκριβη, με πολύ χαμηλή ανάλυση και φτωχά χρώματα (καθώς το μπλε LED ανακαλύφθηκε πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 80′). Ωστόσο, η εν λόγω κακής ποιότητας επίπεδη οθόνη της έκθεσης, προμήνυε την αλλαγή ολόκληρης της παγκόσμιας βιομηχανίας οθονών και τηλεοράσεων, που βιώσαμε μετά από 30 ολόκληρα χρόνια και βιώνουμε έως και σήμερα.  ●  Ο εν λόγω καθηγητής πρόβλεψε επίσης ότι, οι επισκευές των ηλεκτρονικών συστημάτων θα αποτελούσαν παρελθόν μετά από λίγα χρόνια. Η τελευταία άποψη (για τις επισκευές) πλήγωσε τον νέο τότε  φοιτητή, που λάτρευε την ηλεκτρονική και μαγεύονταν από την κάθε επιτυχία εντοπισμού μιας βλάβης σε συσκευή.

 

 • Στα χρόνια του μεταπτυχιακού του, γνώρισε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ημιαγωγών, που υπάγονταν στο Τμήμα της Ηλεκτρονικής. Στεγάζονταν σε μια πτέρυγα 3 ορόφων, και ασχολούνταν ερευνητικά με ημιαγωγούς και ολοκληρωμένα κυκλώματα. Επίσης, με κάποιες άλλες τεχνολογίες όπως τα υβριδικά κυκλώματα, οι μαγνητικοί αισθητήρες Hallotron, κα. Υπήρχε o καθαρός θάλαμος (clean room) και αντιδραστήρια παλιάς εποχής, σε μορφή σωλήνων με βιδωτό στεγανοποιημένο παράθυρο και ακροδέκτες (για τη σύνδεση αντλίας κενού) και καλωδίων ρεύματος (για το καμίνι διάχυσης, και τον βομβαρδιστή ιόντων). Η τεχνολογία ακολουθούσε τα 2,5 μm, και τα τρανζίστορ ήταν τα διπολικά BJT. ● Οι συμφοιτητές που περάτωναν τις μεταπτυχιακές τους εργασίες, σχεδίαζαν κυκλώματα της τάξεως των 200 τρανζίστορ, τα οποία κατασκευάζονταν και δοκιμάζονταν εργαστηριακά. Ήδη τότε, υπήρχαν τα μικροσκόπια και αναλυτές θερμοκρασιακής κατανομής του ολοκληρωμένου κυκλώματος, σχεδόν αποκλειστικά κατασκευασμένα στις ΗΠΑ.

 

 • Σήμερα, μετά από χρόνια, που εμπλουτίστηκαν οι τεχνολογίες και τα εργαλεία σχεδίασης, το βασικό εννοιολογικά πρόβλημα κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων παρέμεινε το ίδιο.

 

 • Στην έδρα του EUROPRACTICE υπάρχει ο χάρτης κάλυψης της Ευρώπης με τα λογισμικά Cadence, Mentor Graphics, Synopsis και πολλά άλλα. Όλα σχεδόν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ευρώπης είναι μέλη του EUROPRACTICE και προμηθεύονται, σε ετήσια βάση, με τα σχετικά λογισμικά και αναπτυξιακές διατάξεις. Είναι εξαιρετικά  πιθανό ότι, τόσο η ευκολία σχεδίασης των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (με τα νέα μέσα), όσο και η απλότητα του όλου προβλήματος, θα μεταφέ-ρουν το κέντρο βάρους του γνωστικού χώρου προς τα τεχνολογικά ιδρύματα ΤΕΙ

 

 • Το ίδιο αφορά την αποστολή φοιτητών μας στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος ERASMUS, για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, σε αντικείμενα που ενδέχεται να απαξιωθούν. Ο Δρ Δοκουζγιάννης είναι υπέρ της καλά οργανωμένης διδασκαλίας των εν λόγω αντικειμένων, (με υψηλής στάθμης εργαστήρια και εργασίες), όμως παραμένει σκεπτικός ως προς την ερευνητική επένδυση επάνω σ’ αυτά.

 

 • Εξαιρούνται οι τυχόν νέες ανακαλύψεις στον γνωστικό χώρο των ημιαγωγών, όπως πρόσφατα τα FinFET τρανζίστορ, και οι τυχόν νέες μέθοδοι ανάλυσης και σχεδίασης. Αυτά δεν μπορούν να αποκλειστούν.

 

 • Ο Δρ. Δοκουζγιάννης γνώρισε το τίμημα που έχει η απαξία μιας παλαιάς γνώσης, μέσα από την εμπειρία του Πατέρα του. Όταν (στη δεκαετία του 1970), άρχισαν να αναβαθμίζονται οι πλεκτομηχανές με τα ψηφιακά συστήματα, ο Πατέρας του έμεινε απομονωμένος από τη νέα γνώση και ανήμπορος να την παρακολουθήσει. Και από μια θέση ισχύος και κύρους, στο χώρο της εργασίας του, βρέθηκε σε μια δικαιολογημένη απόγνωση και μαρασμό. Δε σταμάτησε να εργάζεται και να προφέρει (καθώς πάντοτε υπήρχαν ζητήματα προς επίλυση, στα οποία θεωρούνταν ειδήμων), ωστόσο, η αίσθηση της απώλειας κύρους και καταξίωσης ενός κορυφαίου μηχανικού, αποτέλεσε γι’ αυτόν ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα.

 

 • Οι δείκτες εταιροαναφορών (citation index / impact factor) δεν απεικονίζουν πάντοτε την ερευνητική αξία μιας δημοσίευσης. Σε πολύ πρώιμες μελέτες, η ερευνητική κοινότητα δεν είναι έτοιμη ή δεν ασχολείται με ένα πρόβλημα, και επομένως δεν το υιοθετεί. Δηλ. δεν υιοθετούνται αμέσως οι εξαιρετικά καινοτόμες μέθοδοι. ●  Ένα παράδειγμα είναι ο μετασχηματισμός wavelet.  ●  Το κυματίδιο του Haar, που προτάθηκε το 1909, δεν είχε σχεδόν καμία απήχηση στον ερευνητικό κόσμο της εποχής του, καθώς δεν είχε άμεση τεχνολογική ή και εμπορική εφαρμοσιμότητα.  ●  Αντίθετα, 80 χρόνια αργότερα, η βελγίδα βαρόνη Ingrid Daubetchies, που πρότεινε τον δικό της μετασχηματισμό wavelet (το 1988), ήταν εξαιρετικά τυχερότερη. Ο μετασχηματισμός της υιοθετήθηκε αμέσως, καθώς  η ψηφιακή επεξεργασία σήματος και ειδικά της εικόνας είχε, στα χρόνια της, εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία.

 

 • Οι δείκτες εταιροαναφορών των περιοδικών εξαρτώνται από την αριθμητική κατανομή ερευνητών σε περιοχές γνώσης. ●  Ο διεθνής οργανισμός IEEE των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, έχει περίπου 400 χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό των γιατρών, φαρμακοποιών, τοπογράφων, γεωπόνων ή δασολόγων (λ.χ., σχεδόν όλες οι μικρές χώρες έχουν γιατρούς ενώ συχνά δεν έχουν κανέναν ερευνητή υπολογιστών).  ●  Έτσι, οι δείκτες impact factor των περιοδικών της ιατρικής φθάνουν ή και ξεπερνούν το 20. Ενώ, αντίθετα, το κορυφαίο περιοδικό στην επιστήμη των υπολογιστών, το IΕΕΕ Tr. on Computers, έχει δείκτη impact factor μόνο 1,7.  ●  Τα επόμενα παραδείγματα περιοδικών απεικονίζουν καλύτερα την εν λόγω διαφορά:  Γενετική 17, Βιολογία 15, Ανοσολογία (immunology) 36, adm physics 15, AMJ hypertension (υπέρτασης) 15,  Ψυχιατρικής 11, Φαρμακολογίας 21, Οπτικής 11 και τέλος, Νανοτεχνολογίας 10.  

 

 • Ανακεφαλαιώνοντας την άποψη του Δρα Δοκουζγιάννη για το ερευνητικό έργο, τονίζεται ότι: ●  είναι απαραίτητη η  προβλεψιμότητα, και η τοποθέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε περιοχές γνώσης που έχουν διαχρονική σημασία και προοπτική. Έστω και αν χρειαστεί μια υπερδαπάνη σε χρόνο και ίσως καθυστέρηση στο εργασιακό του καθεστώς.  ●  Η έρευνα του καθενός πρέπει να έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στη γνώση.  ●  Η επαναδιατύπωση δημοσιεύσεων άλλων ερευνητών, με ελάχιστες αλλαγές και χωρίς προσθήκη νέας ερευνητικής γνώσης (το έργο “φασόν”), είναι φαινόμενο παρασιτικό, αν και συχνό στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον.  ●  Το θέμα των εταιροαναφορών έρχεται δευτερεύων, όμως δεν μπορεί να αγνοείται εντελώς.  ●  Κάθε νέα περιοχή γνώσης προαπαιτεί μία ωρίμανση στο χρόνο. Ένα παράδειγμα είναι η Αξιοπιστία των μεγάλων Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, που δεν διατυπώθηκε ακόμα συνολικά και απλώς προσεγγίζεται με λύσεις στα επί μέρους ζητήματα.

 

 

 1. 6. Δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο :
 • Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Δρα Δοκουζγιάννη δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί. Αιτία αποτέλεσε η οικονομική κρίση των τελευταίων 5 ετών, όταν διαλύθηκε η ερευνητική του ομάδα. Οι Διδάκτορες, αναζήτησαν καλοπληρωμένη εργασία στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Ο Δρ. Δοκουζγιάννης έμεινε μόνος του, επιφορτισμένος με δαπανηρά σε χρόνο μαθήματα και τις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις (όπως τις προτάσεις για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, τις διαδικασίες της ΜΟΔΙΠ, ΑΠΕΛΛΑ, κα).
 • Το δημοσιευμένο του έργο είναι ακόμα μικρό σε αριθμό, όμως, αυτό που υπάρχει, είναι πολύ υψηλής στάθμης, πρωτότυπο και σε πολλές περιπτώσεις καινοτόμο.
 • Υπάρχουν έτοιμες καινοτόμες λύσεις σε άλυτα σε έως τώρα ερευνητικά ζητήματα, ( > 1 ), που όμως, χρειάζονται συνεργάτες για τις εργασίες δοκιμών και συγκρίσεων σε πρότυπα κυκλώματα benchmark. Αυτό είναι απαραίτητο και συμβατό με την διεθνή πρακτική. Ειδάλλως, θα ζητηθούν οι συγκρίσεις από τους κριτές-reviewers των υποβληθέντων εργασιών, προκαλώντας μια καθυστέρηση και δημιουργώντας το έδαφος για τις τυχόν υποκλοπές της διανοητικής ιδιοκτησίας των μεθόδων. Μια προσπάθεια άρχισε να γίνεται από τώρα, μέσω των διπλωματικών εργασιών, που όμως, λόγω του απορρήτου των στοιχείων έρευνας, έχουν περιορισμένη έκταση. Παρέχονται ασταμάτητα προτάσεις για νέα θέματα διδακτορικών διατριβών, όμως η έλλειψη χρηματοδότησης αποθαρρύνει τους τυχόν υποψήφιους.
 • Ένας ανασταλτικός παράγων για την εν λόγω κατάσταση είναι η έλλειψη της σχετικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Αν υπήρχε η βιομηχανία, οι φοιτητές θα συνωστίζονταν έξω από το γραφείο του Δρα Δοκουζγιάννη, προκειμένου να εργαστούν στα ερευνητικά του αντικείμενά. Στο εξωτερικό: στις ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Κορέα, τα αντικείμενα αυτά ευημερούν.

 

 1. Συμμετοχή στους Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς :

Είναι μέλος των ACM και IEEE.

 1. Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

54124, Θεσσαλονίκη

tel.:           +30 (2310).996354

e-mail :    stavros@eng.auth.gr